บริการรถเช่านำเที่ยวพร้อมคนขับประเทศรัสเซีย และยุโรป

AI GOES AROUND provides a full day chartered van as well as private transfer between hotel and airport (one-way transfer service) all over Russia & Europe
Our driver service are on hand to ensure you have the best time comfortable and safe journey  to the requested point of arrival.

3 easy steps to book your vehicle:

1. Fill in ‘GET A QUOTE’ Form  Indicate your JOURNEY DETAILS and PERSONAL CONTACT DETAILS
2. We will send you an email with price quote for your trip  
3. Confirm your booking with a deposit

simply send us your quote request.
image

MODEL VOLKSWAGEN CRAFTER or Similar
Recommended seating & luggage capacity

   8  plus          8  or          12

   15 without      

กรุณากรอกรายละเอียดการเดินทาง เพื่อรับใบเสนอราคา  

 ENGLISH SPEAKING DRIVER

image

MODEL BENZ VIANO VIP or Similar
Recommended seating & luggage capacity

   6  plus          6  or          9

   6 without      

กรุณากรอกรายละเอียดการเดินทาง เพื่อรับใบเสนอราคา  

 ENGLISH SPEAKING DRIVER

เงื่อนไขการให้บริการ

 ค่าบริการเหมาจ่าย ราคารวม น้ำมัน ที่จอดรถ ทางด่วน ค่าแรง คนขับ ค่าอาหารสำหรับคนขับ

⏰ การให้บริการและราคาที่เสนอเป็นไปตามโปรแกรมการเดินทางที่ได้ ตกลงไว้แล้วเท่านั้น

※ ชั่วโมงการทำงานปกติของพนักงานขับรถ ไม่เกิน 8 ~ 10 ชั่วโมง ต่อวัน (8:00 a.m. - 06:00 p.m.)
※ โปรแกรมทัวร์ จำนวนชั่วโมงขับต่อวัน การหยุดพัก ต้องสอดคล้องหรือไม่ขัดต่อกฎหมายการขับรถในประเทศรัสเซีย หรือ กลุ่มประเทศในยุโรป

ใช้รถได้ไม่เกิน 300 กม.ต่อ วัน

***ราคาไม่รวมค่าแรงล่ามประสานงานบนรถ หรือ ไกด์ท้องถิ่น
และค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ

หมายเหตุ: ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

For more information about our charter services, please contact:
AI GOES AROUND Bookings

    info@aigoes.biz 

    http://line.me/ti/p/~@aigoesaround 

    +669 8869 4532 // +669 4465 5990 (แอดมินโอ๋-OHH)     

Powered by MakeWebEasy.com